Innehåll

Hem

Nyheter

Produkter

Vetenskapliga principer

FAQ

Massmedia

Diskussioner

Kontakta oss

Om oss

Edge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzmin Ski Technology AB

XRiller

XRiller

YouTube

YouTube

YouTube

Order

XRiller gör korsvisa strukturer

Efter tre års utveckling Kuzmin Ski Technology AB är stolta att presentera en ny produkt - XRiller.

Vår nya produkt XRiller är en produkt, som avrundar vår glidytajusteringslinje. Nu har vi alla verktyg för att ändra glidytans råhet i alla möjliga direktions.

XRiller är en typ av manuell struktur präglingsverktyg. XRillers distinkta kännetecken:

 1. Det är inte ett skärande verktyg, det är ett lättringsverktyg;
 2. XRillers eggar är skarpare, än eggar på andra liknande lättring skidverktyg;
 3. XRillers spiralformade knivar gängstigning är mycket större, än gängstigning av andra liknande lättring skidverktyg;
 4. XRillers spiralformade knivar har olika gängstigningar, olika gängdirektions och olika diametrar. Detta skapar ett oregelbundet korsade mönster;
 5. På grund av den spiralformade knivar skärpan och gängstigningens bredd, skapar XRiller ganska högt relativt tryck på den bearbetade glidytan. Mycket högre än hos andra liknande lettringsverktyg, som implementerar standard metriska eller tum skruvgänga;
 6. Genom det höga relativ press, gör XRiller tydligt spår på den bearbetade glidytan;
 7. Vi kan värma XRiller (maximalt till 170 °C), för att göra ännu djupare märke;

Vår egen erfarenhet och teoretisk resonemang kan inte visa någon tydlig nytta (ofta ingen nytta alls) av strukturverktyg som lämnar flera korta längsgående streck efter sig. Sådant mönster kan kallas: ”X-struktur”, ”V-struktur”, ”fiskeben struktur” och o.s.v., men det är samma korta längsgående streck. Kolla gärna:
www.facebook.com/
Lic. Thesis
Ph.D. Thesis

Allmän strategi

För de kalla och torra väderförhållandena tillämpar vi XRillern med ett måttligt tryck och ganska korta pass på hela glidytan. Om genom ett för hårt tryck vi fick utskjutande kanter på strukturen, använd bara Kuzmin™ stålsickel (1-2 lätta pass) för att ta de utskjutande kanterna bort.

Fine 01

Fine 02

För de våta snöförhållandena värmer vi XRiller upp till 140-150 °C och med betydande tryck och ganska korta pass tillämpar XRiller på hela glidytan.

Heating 01

Heating 02

Coarse 01

Coarse 02

Alla andra väder-och snöförhållandena kräver en viss interpolering av de två ovannämnda strategierna.

Tillvägagångssätt

 1. För kalla torra snökonditioner icke parallella (mellan parallella och tvärgående) struktur är fördelaktiga (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:319312/FULLTEXT01.pdf sidor 19, 29);
 2. Förmodligen, nästan tvärgående struktur kommer fungera ännu bättre under kalla torra snökonditioner, men rent tekniskt det är svårt att skapa riktig fina sådana strukturer;
 3. Med några omgångar med lätt/moderat tryck (http://youtu.be/czp8jKUSfz0) skapar vi strukturer för kalla torra snökonditioner;
 4. Från luftnings synpunkt (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:319312/FULLTEXT01.pdf sidor 27, 29) kommer djupa XRillers struktur fungera väldigt bra för blöt snö;
 5. Med moderat/hårt tryck med hett XRiller (http://youtu.be/czp8jKUSfz0) skapar vi riktig djupa X-strukturer för blöt snö;
 6. XRillers spiralformade knivar har olika gängstigningar, olika gängdirektions och olika diametrar. Detta skapar ett oregelbundet korsade mönster. Flera relativ korta drag och några/flera omgångar bidrar till ännu högre oregelbundenhet (randomicity). Strukturens oregelbundenhet alltid bidrar till ett bättre glid (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:319312/FULLTEXT01.pdf sidor 20, 29);
 7. Vår egen erfarenhet och teoretisk resonemang kan inte visa någon tydlig nytta (ofta ingen nytta alls) av strukturverktyg som lämnar flera korta längsgående streck efter sig. Sådant mönster kan kallas: ”X-struktur”, ”V-struktur”, ”fiskeben struktur” och o.s.v., men det är samma korta längsgående streck (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523800034354409&set=a.197446770323072.46490.177000155701067);
 8. Vi testade XRiller för rätt så kallt före, för blöt smutsig april snö, för några andra fören. Men vi kan inte testa XRiller för alla möjliga fören, eftersom deras antal är oändlig. Tack vare XRiller blir man sin egen struktur designer. Genom att variera knivarnas temperatur, tryck och antal omgångar skapar man den mest optimal mönster;
XRiller är riktigt universal verktyg. Den gör möjlighet att få fram den mest optimal mönster för alla mjöliga fören. Det är bara prova sig fram;

 

XRiller and ski